Labs on Line is een project van de Digitale Universiteit, samenwerkingsverband van een aantal Nederlandse hogescholen en universiteiten.

Aan het project nemen de Universiteit van Amsterdam, Fontys Hogescholen, de Hogeschool Utrecht en de Haagse Hogeschool/TH Rijswijk deel. De projectleiding berust bij Fontys Hogescholen. Het project, gestart in 2006, is geëindigd op 1 juli 2007. De activiteiten van het project worden echter voortgezet in de community Labs on Line, zie Community. 

Labs on Line heeft voortgebouwd op twee eerdere projecten in het Nederlandse HBO en WO:

 

  • Het SURF-project FlexLab / NetLab, waarin de Hogeschool Utrecht en de Technische Hogeschool Rijswijk een aantal remote labs hebben ontwikkeld (www.flexlab.nl);
  • Het Digitale Universiteit-project e-Xperimenteren+, waarin de Hogeschool van Amsterdam, de Vrije Universiteit, de Universiteit Twente en Fontys Hogescholen een parallelle ontwikkeling hebben uitgevoerd (www.science.uva.nl/remotelabs). 

Beide projecten hebben een werkende, prototypische online laboratoriumomgeving opgeleverd.

In de inrichting van die omgevingen, in de kennisdomeinen van het laboratoriumwerk en in de organisatie zijn echter aanzienlijke verschillen.

 

In tamelijk algemene termen was de doelstelling van Labs on line als volgt:

 

Experimenteren op afstand van grote groepen studenten flexibel, efficiënt en universeel mogelijk te maken:

  • door de technische omgevingen van de eerdere projecten te integreren;
  • door de diversiteit van beschikbare experimenten te vergroten;
  • door de didactisch-onderwijskundige inpassing van online experimenten vorm te geven;
  • door andere groepen gebruikers en andere groepen aanbieders in staat te stellen van dezelfde structuur van online laboratoria gebruik te maken;
  • door een community en een model voor continuïteit en haalbare exploitatie te ontwerpen en daarvan de basis te leggen.

De ambitie van het project Labs on line was om de fundamenten te leggen voor een model voor experimenteren op afstand, dat een (nationale) standaard voor online laboratoria kan worden, waaraan andere initiatieven moeiteloos kunnen aanhaken.  

De doelen van het project zijn in belangrijke mate gerealiseerd, zie de projectdocumenten onder Documenten.

Verdere verwezenlijking van de ambitie wordt nagestreefd in de community (zie Community); we nodigen u van harte uit om aan die verwezenlijking deel te nemen.