Experimenteren op afstand is een stimulerende mogelijkheid voor onderwijstoepassingen, maar het is nog lang geen gemeengoed. Het online brengen van experimenten is moeilijk en kostbaar; de acceptatie groeit gestaag maar is nog beperkt.

Het domein wordt dan ook gekenmerkt door het werk van pioniers en de inzet van ondernemende ontwikkelaars, ondersteund door instellingen die bereid zijn te investeren.

 

Om de ontwikkelde experimenten in stand te kunnen houden en de exploratie van het terrein voort te kunnen zetten is in het project Labs on Line een community of practice gevormd.

De samenwerkende instellingen in het project zijn lid van die community, andere instellingen en bedrijven kunnen zich daarbij aansluiten. De beschikbare labs worden vrijelijk gebruikt door de leden; men betaalt een kleine contributie om de expertise en de gezamenlijke infrastructuur in de lucht te houden.

 

De experimenten worden door de leden zelf onderhouden, niet door de community. Uitgangspunt daarbij is dat alle leden halen en brengen: men brengt experimenten in en men maakt gebruik van experimenten van andere participanten.

Meer informatie over de community is te vinden in de betreffende projectdocumenten, zie Documenten.

 

De community zoekt actief naar nieuwe geïnteresseerde leden.

In de periode van 1 juli 2007 (einde van het project) tot 1 januari 2008 zoeken we naar geïnteresseerde partijen en mogelijke founding members voor de community. Vanaf 1 januari 2008 brengen we in overleg met hen de community daadwerkelijk tot stand.

We hechten er zeer in als u daarbij bent! U kunt zich hier aanmelden (zie Aanmelden). Wij wachten op u.