Laboratoriumwerk en het doen van experimenten vormen het hart van natuurwetenschap en techniek.


In het algemeen zullen echte metingen aan echte objecten en verschijnselen de voorkeur verdienen. Maar er zijn omstandigheden waarin dat niet of minder goed mogelijk is. Soms zijn experimentele opstellingen te duur, te schaars, te gevaarlijk, te complex.

 

Simulaties – virtuele experimenten – kunnen dan een alternatief zijn. De student doet geen metingen aan de realiteit, maar aan een virtuele omgeving waarin de resultaten als het ware zijn ingeprogrammeerd.

 

Een mogelijkheid om het contact met de werkelijkheid te behouden wordt geboden door het experiment op afstand. We benaderen een echte laboratoriumsituatie, echte apparatuur waarop zich echte verschijnselen afspelen, langs virtuele weg, via internet. Natuurlijk verliezen we dan iets. Het is niet meer eenvoudig om de ervaring van het zorgvuldig inrichten en configureren van het experiment aan te bieden. En ook het fysieke contact met de opstelling kan door een webcam slechts beperkt worden vervangen. Maar daartegenover staan een grotere beschikbaarheid, een bredere range van mogelijke experimenten en het delen en beter gebruiken van dure apparatuur.

 

Bovendien maken remote technieken steeds meer deel uit van de dagelijkse technische omgeving. Toepassingen ervan in het onderwijs zijn dus in toenemende mate relevant.

 

Op veel plaatsen in de wereld wordt geëxperimenteerd met remote laboratoria. Via tal van projecten worden experimenten van allerlei typen beschikbaar gemaakt via internet. De gekozen technische oplossingen lopen uiteen, hetzelfde geldt voor de inrichting van het educatieve proces waarvan de experimenten deel uitmaken.

Het project Labs on Line is een belangrijke stap geweest om te komen tot meer eenheid in techniek en didactiek van online laboratoria. De projectdocumenten kunt u vinden en downloaden onder Documenten.