Labs on Line gaat over experimenteren op afstand.


We bedoelen daarmee het contact leggen met laboratoria en het uitvoeren van experimenten aldaar, via internet, vanaf de eigen werkplek die zich helemaal niet in de buurt van die laboratoria hoeft te bevinden.

Bij experimenteren op afstand kan men denken aan een gebruiker, een student, die vanaf zijn werkplek in bv. Almere inlogt in een laboratorium in bv. Antwerpen en op een daar opgestelde proefinstallatie online een experiment uitvoert. De resultaten van dat experiment kan hij vervolgens naar Almere halen en verwerken.

 

Online laboratoria – echte laboratoria waar we toegang toe krijgen via internet – kunnen voor het onderwijs in de natuurwetenschappen en techniek veel betekenen. Ze maken het doen van veel meer experimenten mogelijk dan in de meeste instellingen aanwezig zijn. Ze maken laboratoria toegankelijk op elke plaats en tijd. Ook nieuwe experimenten komen binnen bereik: bijvoorbeeld die waarvan het uitvoeren in de eigen instelling te gevaarlijk of te duur is. Het delen van laboratoriumfaciliteiten over de gehele wereld komt binnen bereik.

 

De website is het resultaat van het project Labs on Line. In dat project zijn de technische en didactische implicaties van experimenteren op afstand in het onderwijs onderzocht. In het project en zijn voorlopers zijn voorbeelden van online laboratoria ontwikkeld. Op deze website vindt u daarover veel meer informatie.